Adobe_Post_20210419_1851490.310620051627

Більше 25 років на ринку

Adobe_Post_20210514_1434263.478924147860

Найбільший в Україні виробник ІФА тест-систем з повним циклом виробництва

Adobe_Post_20210419_1851250.844200665043

Більше 50 продуктів в портфелі

Adobe_Post_20210419_1629210.755909730004

Ми вже працюємо з більш 10 дистриб'юторами по всьому світу

Adobe_Post_20210419_1851350.394543505405

Інфраструктура наукового робочого простору об'єднує понад 60 розділених платформ

Adobe_Post_20210419_1639180.734241124444

На підприємстві діє система менеджменту якості відповідно до стандарту ISO 13485.

Наші відділи

%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%

Науковий відділ

Забезпечує підприємство інформацією про останні досягнення біотехнології та тенденції її розвитку. Займається проектуванням, розробкою та удосконаленням продукції.

Складається з чотирьох лабораторій:

 • Лабораторія імунохімії;

 • Лабораторія біотехнології;

 • Лабораторія гібридомної технології;

 • Лабораторія хімічного синтезу.

Напрямки роботи

 • Створення нових штамів-продуцентів рекомбінантних білків, розробка методів їх культивування.

 • Розробка методів очищення рекомбінантних білків і моноклональних антитіл.

 • Отримання гібридом, які продукують моноклональні антитіла заданої специфічності.

 • Розробка методів кон'югування рекомбінантних білків, моноклональних і поліклональних антитіл з використанням хімічних зшивок.

 • Отримання рекомбінантних білків, моноклональних і поліклональних антитіл, імунопероксидазному і біотінілірованние кон'югатів на їх основі для потреб виробництва.

 • Хімічний синтез афінних носіїв, створення афінних колонок для очищення антитіл і антигенів.

 • Освоєння методів отримання хромогенних субстратів і консервантів, їх випуск для потреб виробництва.

 • Розробка методів стабілізації та консервування різних компонентів тест-систем.

 • Конструювання імуноферментних діагностикумів.

 • Здійснення лекційної та консультативної діяльності.

%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%

Відділ маркетингу

 • Основна роль відділу маркетингу полягає в координації виробничо-збутової діяльності підприємства, спрямованої на випуск конкурентноспроможної продукції, що відповідає встановленим вимогам, в певних обсягах, які задовольняють попит і потреби ринку в даній номенклатурі продукції.

 • Завідувач відділом маркетингу здійснює координацію і керівництво напрямками діяльності відділу, пов'язаними з проведенням маркетингових досліджень, аналізом замовлень, ведення переговорів та укладання договорів на постачання продукції, організацією її сервісного обслуговування у споживачів.

%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%

Відділ біотехнологічного контролю

 • Здійснює контроль готової продукції, а також її контроль в процесі зберігання на підприємстві з метою недопущення поставки споживачеві неякісної продукції.

%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%

Відділ виробничого контролю

 • Здійснює контроль за якістю проміжної продукції та надходить на підприємство сировини з метою недопущення поставки неякісної продукції споживачеві.

%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%

Відділ постачання

 • Забезпечує підприємство необхідними ресурсами для його виробничої та наукової діяльності (сировиною, матеріалами, конструкціями, паливом, комплектуючими виробами, інструментом, посудом, запасними частинами, спецодягом, господарським інвентарем та ін.).

%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%

Виробничий відділ

 • Включає в себе 9 підрозділів. Забезпечує повний цикл виготовлення продукції належної якості.

%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%

Служба забезпечення системи менеджменту якості

 • Забезпечує належне функціонування чинної системи менеджменту якості.

%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%

Група реєстрації

 • Розробляє документацію для реєстрації продукції компанії за кордоном і для реєстрації нової продукції підприємства відповідно до вимог нормативних і регулюючих документів України та Європейського Союзу, що стосуються медичних препаратів і засобів для in vitro діагностики.

%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%

Група моніторингу та аудиту

 • Проводить внутрішній аудит підрозділів, моніторинг та вимірювання процесів, контролює виконання планів і програм, передає оперативну інформацію в Директорат, забезпечує належне врядування протоколами якості відповідно до вимог стандарту ISO 13485.

%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%

Складське господарство

 • Включає в себе склади сировини і матеріалів, проміжної і готової продукції. Всі складські приміщення оснащені необхідним холодильним, контрольно-вимірювальним обладнанням. Вони забезпечують належне зберігання всіх видів продукції підприємства.

%D0%91%D0%B5%D0%B7%20%D0%B8%D0%BC%D0%B5%

Допоміжні служби

 • Інженерна, метрологічна, служба охорони праці, відділ кадрів, технологічні відділи.

Права на інтелектуальну власність захищені 21 деклараційними патентами на корисну модель.

ПрАТ «НВК« Діапроф-Мед »володіє правами власності на знаки DIA® і DiaProph • Med®

(Свідоцтва на знак для товарів і послуг №60088 і №60948).